ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه

ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه نهاد ارائه دهنده خدمات حقوقی و قونسلی به اتباع کشور بوده و با حمایت و دفاع از شهروندان بیرون از کشور بر اساس قوانین نافذه داخلی، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی، تسهیلات لازم را نیز برای مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور عزیز ما فراهم می نماید و با مدنظر قرار دادن اصول و اهداف سیاست خارجی بعد از تحولات سال ۲۰۰۱ تا اکنون، عرضه خدمات حقوقی و قونسلی را بصورت معیاری با استانداردهای بین‌المللی سرلوحه اجراآت خود قرار داده است.
در افغانستان این خدمات توسط ریاست امور قونسلی در مقر وزارت امور خارجه و در خارج از کشور در نمایندگی سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در بیش از ۶۵ کشور جهان ارائه می گردد.
به منظور ایجاد سهولت و ارتقاء سطح ارائه این خدمات - به شهروندان محترم و اتباع خارجی متقاضی خدمات در داخل یا خارج از کشور- این ویب سایت جهت دسترسی سریع به مسئولین این ریاست، قوانین و منابع حقوقی و اطلاعاتی گردیده است.
تشکیل این ریاست شامل پنج معاونیت ویزه، پاسپورت، تصادیق، حقوقی و مهاجرین، تابعیت وافغان های مقیم خارج و یک آمریت اداری ست که تشریح اجراآت آن در بخش‌های آتی ذکر گردیده است.

تماس به ریاست امور قونسل وزارت امور خارجه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۰۳۶۷

شریک سازی:

 

قابل توجه مهاجرین افغانستان درایران

به اطلاع مهاجرین افغانستان مقیم ایران رسانیده می شود که بخش شکایات مرکز پشتیبانی وعملیاتی چاپ پاسپورت های ماشین خوان در چهارچوب ریاست امور قونسلی به منظور تسهیل روند توزیع پاسپورت های ماشین خوان و رسیدگی به شکایات مهاجرین آن حوزه ایجاد گردیده، بناً از هم وطنان عزیز مان تقاضا می گردد جهت بهبود روند صدور پاسپورت های ماشین خوان، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خویش را از طریق ایمیل آدرس و شماره های تماس ذیل با این مرکز در میان گذارند.

ایمیل آدرس:  info.osc@mfa.af

شماره های تماس:۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸ / ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۷۴۸

تلگرام، انستا گرام، واتس اپ: ۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸

برو بالا