تماس با معاونیت های امور قونسلی وزارت امور خارجه

معاونیت تصادیق

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

attestation@econsulate.gov.af

معاونیت پاسپورت

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۳۶۶۳

passport@econsulate.gov.af

معاونیت امور مهاجرین

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۴۳۵۲ 

refugees@econsulate.gov.af

معاونیت ویزه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۸

visa@econsulate.gov.af

معاونیت امور حقوقی

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۰۳۷۶

legal@econsulate.gov.af

معلومات عمومی

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۸

info@econsulate.gov.af

آدرس: وزارت امور خارجه، چهار راهی ملک اضغر، کابل افغانستان

تماس از طریق فورم

    
شریک سازی:

 

قابل توجه مهاجرین افغانستان درایران

به اطلاع مهاجرین افغانستان مقیم ایران رسانیده می شود که بخش شکایات مرکز پشتیبانی وعملیاتی چاپ پاسپورت های ماشین خوان در چهارچوب ریاست امور قونسلی به منظور تسهیل روند توزیع پاسپورت های ماشین خوان و رسیدگی به شکایات مهاجرین آن حوزه ایجاد گردیده، بناً از هم وطنان عزیز مان تقاضا می گردد جهت بهبود روند صدور پاسپورت های ماشین خوان، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خویش را از طریق ایمیل آدرس و شماره های تماس ذیل با این مرکز در میان گذارند.

ایمیل آدرس:  info.osc@mfa.af

شماره های تماس:۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸ / ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۷۴۸

تلگرام، انستا گرام، واتس اپ: ۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸

برو بالا