عدم مسوولیت جرمی

  • تایید از عدم مسوولیت جرمی و یا صدور سند (Police Clearance Certificate) از صلاحیت وزارت امور داخله و ریاست جنایی آن وزارت می¬باشد. متقاضیانی که در کابل اقامت دارند، با مراجعه به وزارت امور داخله مکتوب عدم مسوولیت جرمی خویش را عنوانی وزارت امور خارجه اخذ و غرض ارسال آن به کشورهای خارجی به این وزارت مراجعه نمایند
  • متقاضیانی که در خارج اقامت دارند با مراجعه به نمایندگی¬های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارجه مراجعه و ضمن ارائه درخواست و اعطای نشان انگشت های دهگانه شان، کاپی تذکره خویش را نیز ارائه بدارند. بعداً تقاضای فرد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت داخله منتقل و پس از اخذ اطمینان از عدم مسوولیت جرمی وی، موضوع به نمایندگی افغانستان در کشور محل اقامت متقاضی ارسال می¬گردد
  • متقاضیان خارجی که در افغانستان برای مدتی زندگی نموده اند و نیاز به تایید از عدم مسوولیت جرمی شان دارند، با مراجعه به نمایندگی های افغانستان ضمن ارائه درخواست، کاپی پاسپورت و ویزه اقامت شان را همراه با فاصله تاریخ که در افغانستان زندگی نموده اند، نیز به نمایندگی تحویل دهند
شریک سازی:

 

قابل توجه مهاجرین افغانستان درایران

به اطلاع مهاجرین افغانستان مقیم ایران رسانیده می شود که بخش شکایات مرکز پشتیبانی وعملیاتی چاپ پاسپورت های ماشین خوان در چهارچوب ریاست امور قونسلی به منظور تسهیل روند توزیع پاسپورت های ماشین خوان و رسیدگی به شکایات مهاجرین آن حوزه ایجاد گردیده، بناً از هم وطنان عزیز مان تقاضا می گردد جهت بهبود روند صدور پاسپورت های ماشین خوان، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خویش را از طریق ایمیل آدرس و شماره های تماس ذیل با این مرکز در میان گذارند.

ایمیل آدرس:  info.osc@mfa.af

شماره های تماس:۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸ / ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۷۴۸

تلگرام، انستا گرام، واتس اپ: ۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸

برو بالا