پاسپورت عادی

طبق ماده دوازدهم قانون پاسپورت، پاسپورت عادی به رویت تذکره افغانی به مقصد مسافرت برای اشخاص، طبق تقاضای درخواست دهنده برای مدت پنج سال یا ده سال – در داخل توسط وزارت محترم امور داخله و در خارج از کشور توسط نمایندگیهای سیاسی و قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج طبق طرزالعمل خاص- صادر می گردد. همچنان این پاسپورت به مقصد تجارت، کار، تحصیل، اطفال و اشخاص مصاب به اختلال دماغی تحت شرایط مندرج ماده های پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم این قانون استفاده می گردد.

اسناد مورد ضرورت برای صدور پاسپورت
مطابق مادۀ ۱۹ قانون پاسپورت

 • تذکره تابعیت
 • ارائه درخواست و یا مکتوب ادارۀ مربوطه
 • چهار قطعه عکس معیاری (۴x۴.۵)
 • خانه پوری فورم پاسپورت مطابق نورم
 • رسید تحویلی محصول پاسپورت
 • رسید تحویلی محصول پاسپورت

موانع صدور پاسپورت
مطابق ماده ۲۵ قانون پاسپورت

 • قرضداری یا باقی داری از دولت به ارزش بیشتر از ۵۰ هزار افغانی
 • ممنوع الخروج بودن شخص متقاضی به حکم محکمه، چه مدنی،جزایی یا تجاری
 • اطفالی که والدین، ولی یا وصی قانونی نداشته باشد

سند مسافرت

 • طبق ماده بیست و چهارم قانون پاسپورت، سند مسافرت به اشخاص ذیل صادر می گردد
 • آنعده اتباع کشور که فاقد پاسپورت بوده و به وطن عودت می نمایند، توسط نمایندگی های سیاسی و قونسلی ج.ا.ا
 • آنعده اتباع خارجی که کشور متبوع وی در افغانستان نمایندگی سیاسی و قونسلی یا حافظ منافع نداشته باشد، بعد از تائید وزارت امور خارجه از طرف وزارت امور داخله

تماس با معاونیت پاسپورت امور قونسلی وزارت امور خارجه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

passport@econsulate.gov.af

تعین وقت برای اخذ پاسپورت

بررسی حالت صدور پاسپورت

برای دریافت قانون پاسپورت اینجا کلیک کنید

شریک سازی:

 

قابل توجه مهاجرین افغانستان درایران

به اطلاع مهاجرین افغانستان مقیم ایران رسانیده می شود که بخش شکایات مرکز پشتیبانی وعملیاتی چاپ پاسپورت های ماشین خوان در چهارچوب ریاست امور قونسلی به منظور تسهیل روند توزیع پاسپورت های ماشین خوان و رسیدگی به شکایات مهاجرین آن حوزه ایجاد گردیده، بناً از هم وطنان عزیز مان تقاضا می گردد جهت بهبود روند صدور پاسپورت های ماشین خوان، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خویش را از طریق ایمیل آدرس و شماره های تماس ذیل با این مرکز در میان گذارند.

ایمیل آدرس:  info.osc@mfa.af

شماره های تماس:۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸ / ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۷۴۸

تلگرام، انستا گرام، واتس اپ: ۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸

برو بالا