ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه نهاد ارائه دهنده خدمات حقوقی و قونسلی به اتباع کشور بوده و  با حمایت و دفاع از شهروندان بیرون از کشور بر اساس قوانین نافذه داخلی، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی،  تسهیلات لازم را نیز برای مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور عزیز ما فراهم می نماید و  با مدنظر قرار دادن اصول و اهداف سیاست خارجی بعد از تحولات سال ۲۰۰۱ تا اکنون، عرضه خدمات حقوقی و قونسلی را بصورت معیاری با استانداردهای بین‌المللی سرلوحه اجراآت خود قرار داده است.
در افغانستان این خدمات توسط ریاست امور قونسلی در مقر وزارت امور خارجه و در خارج از کشور در نمایندگی سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در بیش از ۶۳ کشور جهان ارائه می گردد.
به منظور ایجاد سهولت و ارتقاء سطح ارائه این خدمات - به شهروندان محترم و اتباع خارجی متقاضی خدمات در داخل یا خارج از کشور- این ویب سایت جهت دسترسی سریع به مسئولین این ریاست، قوانین و منابع حقوقی و اطلاعاتی آماده گردیده است.

خدمات امور قونسلی وزارت امور خارجه

پاسپورت

قانون پاسپورت، انواع پاسپورت، محصول پاسپورت و اسناد مورد ضرورت برای اخذ پاسپورت در نمایندگی های افغانستان مقیم خارج

تصادیق

طرزالعمل تائید ترجمه تذکره تابیعت، تائید وثائق، تائید اسناد شرکت های تجارتی و زیارتی، تائید اسناد تحصیلی و تعلیمی، هزینه تصادیق

امور مهاجرین و تابعیت

طرزالعمل ترک تابیعت، اخذ تابیعت، پروسه اعاده تابیعت افغانی و پروسه اخذ تذکره غیابی

ویزه

قانون ویزه، انواع ویزه، محصول ویزه، اسناد مورد ضرورت برای اخذ ویزه در نمایندگی های افغانستان مقیم خارج و پروسه تمدید ویزه در افغانستان

امور حقوقی

امور حقوقی، جنائی و محبوسین، طرزالعمل رسیدگی به مسایل حقوقی، جنائی، محبوسین و پروسه عدم مسئولیت جرمی

سایر خدمات قونسلی

سایر خدمات قونسلی برای اتباع افغانستان در خارج از کشور و خدمات قونسلی برای اتباع خارجی در داخل افغانستان

تماس با معاونیت های امور قونسلی وزارت امور خارجه

معاونیت پاسپورت

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۸۴۶

passport@econsulate.gov.af

معاونت تصادیق

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

attestation@econsulate.gov.af

معاونت امور مهاجرین

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۸۴۶ 

refugees@econsulate.gov.af

معاونیت امور حقوقی

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۰۳۷۶

legal@econsulate.gov.af

معاونیت ویزه

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۸

visa@econsulate.gov.af

 

قابل توجه مهاجرین افغانستان درایران

به اطلاع مهاجرین افغانستان مقیم ایران رسانیده می شود که بخش شکایات مرکز پشتیبانی وعملیاتی چاپ پاسپورت های ماشین خوان در چهارچوب ریاست امور قونسلی به منظور تسهیل روند توزیع پاسپورت های ماشین خوان و رسیدگی به شکایات مهاجرین آن حوزه ایجاد گردیده، بناً از هم وطنان عزیز مان تقاضا می گردد جهت بهبود روند صدور پاسپورت های ماشین خوان، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خویش را از طریق ایمیل آدرس و شماره های تماس ذیل با این مرکز در میان گذارند.

ایمیل آدرس:  info.osc@mfa.af

شماره های تماس:۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸ / ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۷۴۸

تلگرام، انستا گرام، واتس اپ: ۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸

برو بالا