معاونیت  تصادیق

تصدیق اسناد و وثائق توسط معاونیت تصادیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در پنج بخش زیر صورت می گیرد.

تأیید ترجمه تذکره تابعیت

چگونگی طی مراحل تائید ترجمه تذکره تابعیت شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان در وزارت امور خارجه، قرار زیر است:

 • ابتداء باید اصل تذکره تابعیت را در ریاست ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان تصدیق کند؛
 • در مرحله دوم، باید آن را در یکی از دارالترجمه های دارای جواز، به انگلیسی ترجمه کند
 •  درست بودن ترجمۀ انگلیسی تذکره تابعیت را در ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه تأیید کند؛
 •  در مرحله سوم و نهایی، جهت تصدیق به وزارت امورخارجه مراجعه کند. هنگام مراجعه به وزارت امورخارجه، اصل تذکره، کاپی اصل تذکره و کاپی ترجمه آن را نیز با خود داشته باشد.
 • محصول مبلغ ۲۰۰ افغانی

تأیید وثائق (نکاح‌خط، حصر وراثت، وکالت‌خط، سند زوجیت، اقرار خط مجردی)

هر شهروند افغانستان جهت تائید وثائق، مثل نکاح‌خط، حصر وراثت، وکالت خط، سند زوجیت، اقرار خط خویش، مراحل زیر را طی نماید:

 • ابتداء اصل سند را در محکمه وثائق محل سکونت خویش در مرکز و یا ولایات تهیه کند؛
 • در مرحله دوم، آن را در یکی از دارالترجمه های دارای جواز، ترجمه کند؛
 • درست بودن ترجمۀ وثیقه مذکور را در ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه تأیید کند؛
 • در مرحله سوم و نهایی، جهت تصدیق وثیقه اش به وزارت امورخارجه مراجعه کند
 • هنگام مراجعه به وزارت امورخارجه، اصل سند، کاپی اصل و کاپی ترجمه انگلیسی وثیقه را نیز با خود داشته باشد؛
 • محصول مبلغ ۲۰۰ افغانی

چگونگی پیگیری وثائق و سایر اسناد تصدیق شده در نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم خارج کشور 

 • هر فردی که یک سند و یا وثیقه ای (نکاح‌خط، حصر وراثت، وکالت‌خط، سند زوجیت، اقرار خط مجردی) را در یکی از نمایندگی های سیاسی و یا قونسلی افغانستان در خارج از کشور تصدیق و یا به دست می آورد، شماره مکتوبی را که اسناد توسط آن از سوی نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان مقیم خارج به وزارت امورخارجه افغانستان معرفی شده است، در ریاست ارتباطات آرشیف وزارت امورخارجه پیگیری می کند که به مرکز رسیده است یا نه؟
 • پس از دریافت اطمینان از رسیدن مکتوب به مرکز، شماره مکتوب را همراه با اصل و کاپی سند مذکور، به بخش تصدیق اسنادهای خارجی ریاست امور قونسلی غرض تصدیق می سپارد و در این بخش تأیید می شود
 • محصول رایگان

تائید اسناد شرکت های تجارتی و زیارتی

هرشرکت تجارتی و زیارتی که به تصدیق اسناد و جواز خویش ضرورت پیدا می کند، باید مراحل زیر را تعقیب نماید:

 • ابتداء مکتوب رسمی از مرجعی که این شرکت از آن جواز فعالیت گرفته است، عنوانی ریاست امورقونسلی وزارت امورخارجه اخذ می کند؛
 • سپس نماینده شرکت کاپی همه اسناد شرکت را ضم مکتوب رسمی کرده و به وزارت امورخارجه جهت تائید می سپارد؛
 • محصول اسناد تجاری مبلغ ۲۰۰۰ افغانی
 • محصول شرکت های سیاحتی و زیارتی مبلغ ۱۵۰۰ افغانی

تائید مدارک و اسناد تحصیلی و تعلیمی

چگونگی تائید مدارک تحصیلی و تعلیمی داخلی

 • هرشهروند افغانستان که در یکی از مؤسسات تعلیمی و یا تحصیلی داخلی آموزش دیده، ابتداء به وزارت مربوط (برای اسناد مکاتب و دارالمعلمین ها وزارت معارف و برای دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی، وزارت تحصیلات عالی) مراجعه می کند و آن ها سند فراغت و تحصیلی اش را توسط مکتوب رسمی غرض تأیید به وزارت امورخارجه معرفی می کنند؛
 • مکتوب تائیدی وزارت مربوط را همراه با کاپی سند، غرض تأیید به بخش اسناد تحصیلی داخلی ریاست امور قونسلی وزارت امورخارجه می سپارد؛
 • محصول اسناد تحصیلی ۱۰۰ افغانی

چگونگی تائید مدارک تحصیلی و تعلیمی خارج از کشور

 • هرشهروند افغانستان که در یکی از مؤسسات تعلیمی و یا تحصیلی خارج از کشور آموزش دیده، ابتداء اسناد تحصیلی خویش را مورد تائید وزارت امور خارجه کشور متوقف فیها قرار داده، سپس به تائید سفارت و یا قونسلگری افغانستان در همان کشور می رساند
 • نمایندگی افغانستان در آن کشور، آن را تأیید و غرض طی مراحل به وزارت امورخارجه افغانستان طی مکتوب رسمی می فرستد
 • هنگام مراجعه به وزارت امورخارجه افغانستان، شماره مکتوبی را که در سفارت و یا جنرال قونسلگری افغانستان برایش داده شده، با خود داشته باشد و آن شماره را همراه با اصل و کاپی اسناد تحصیلی به بخش تصدیق اسناد تحصیلی خارجی می سپارد
 • بعد از تأیید، ریاست امور قونسلی اسناد و مدارک تحصیلی و یا تعلیمی را غرض اجراآت بعدی، به وزارت تحصیلات عالی و یا معارف می فرستد؛
 • محصول اسناد رایگان

تماس با معاونیت تصادیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۳۶۷۸

attestation@econsulate.gov.af

بررسی اسناد تائید شده 

درخواست وقت برای تصدیق اسناد