تأیید وثائق (نکاح‌خط، حصر وراثت، وکالت‌خط، سند زوجیت، اقرار خط مجردی)

هر شهروند افغانستان جهت تائید وثائق، مثل نکاح‌خط، حصر وراثت، وکالت خط، سند زوجیت، اقرار خط خویش، مراحل زیر را طی نماید

  • ابتداء اصل سند را در محکمه وثائق محل سکونت خویش در مرکز و یا ولایات تهیه کند
  • در مرحله دوم، آن را در یکی از دارالترجمه های دارای جواز، ترجمه کند
  • درست بودن ترجمۀ وثیقه مذکور را در ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه تأیید کند
  • در مرحله سوم و نهایی، جهت تصدیق وثیقه اش به وزارت امورخارجه مراجعه کند
  • هنگام مراجعه به وزارت امورخارجه، اصل سند، کاپی اصل و کاپی ترجمه انگلیسی وثیقه را نیز با خود داشته باشد
  • محصول مبلغ ۲۰۰ افغانی

چگونگی پیگیری وثائق و سایر اسناد تصدیق شده در نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم خارج کشور 

  •  هر فردی که یک سند و یا وثیقه ای (نکاح‌خط، حصر وراثت، وکالت‌خط، سند زوجیت، اقرار خط مجردی) را در یکی از نمایندگی های سیاسی و یا قونسلی افغانستان در خارج از کشور تصدیق و یا به دست می آورد، شماره مکتوبی را که اسناد توسط آن از سوی نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان مقیم خارج به وزارت امورخارجه افغانستان معرفی شده است، در ریاست ارتباطات آرشیف وزارت امورخارجه پیگیری می کند که به مرکز رسیده است یا نه؟
  • پس از دریافت اطمینان از رسیدن مکتوب به مرکز، شماره مکتوب را همراه با اصل و کاپی سند مذکور، به بخش تصدیق اسنادهای خارجی ریاست امور قونسلی غرض تصدیق می سپارد و در این بخش تأیید می شود
  • محصول رایگان

تماس با معاونیت تصادیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه 

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

attestation@econsulate.gov.af

درخواست وقت آنلاین

درخواست (به زودی)