معاونیت امور حقوقی، جنایی و محبوسین

در این معاونیت عمدتاً به مسایل حقوقی، جنایی، محبوسین، ازواج و احوال مدنی، فوتی، لادرکی و مسایل امور  حج وزیارت اماکن مقدسه رسیدگی می شود. علی الاصول رسیدگی به موارد فوق الذکر از وظایف و صلاحیت های نهادهای داخلی و مراجع عدلی و قضایی کشور می باشد؛ اما زماینکه در موضوعات حقوقی، جنایی و یا محبوسین عنصر خارجی وجود داشته باشد، موضوع از جانب ارگان های عدلی و قضایی و امنیتی به وزارت امور خارجه محول و از طریق معاونیت امور حقوقی و جنای ریاست امور قونسلی مورد پیگیری قرار می¬گیرد.

معاونیت امور حقوقی، جنایی و محبوسین

 • پیگیری دعاوی حقوقی و جنایی اتباع افغانستان وطلبات آن ها، ذمت اتباع خارجی و باالفوتو آن در چارچوب قوانین نافذه کشور و موازین حقوق بین المللی عمومی
 • پیگیری دعاوی مراجع رسمی افغانی علیه اشخاص حقیقی و حکمی و مراجع خارجی طبق موازین پذیرفته شده حقوق بین الملل عمومی
 • پیگیری ادعاهای طلاق، فسخ نکاح، نفقه، حضانت اطفال و سایر آثار مرتبه ازدواج و طلاق میان اتباع افغانستان و یا میان تبعه افغان و خارجی در صورت که یکی از طرفین ازدواج به خارج از کشور سکونت داشته باشد
 • پیگیری دوسیه های قتل و جرح، اختلاس، اختطاف، جعل و تذویر و سایر جرایم که توسط اتباع افغانستان در داخل صورت گرفته و به خارج فرار نموده باشند و یا اینکه توسط اتباع در خارج به وقوع پیوسته باشد در چهار چوب قوانین داخلی و معاهدات دو جانبه و موازین حقوق بین الملل
 • پیگیری قضایای استرداد مجرمین و یا محکومین به جبس اتباع افغانستان از کشور میزبان در چارچوب قوانین نافذه و قرار داد های استراداد مجرمین  و انتقال محکومین میان افغانستان و کشور های دیگر
 •  پیگیری دوسیه های محبوسین افغانستان در کشورهای خارج که به دلایل مختلف زندانی شده اند و همچنان تلاش در قسمت رهائی آنها در پرتو قوانین نافذه کشور و کشور های خارجی و همچنان رسیدگی به مشکلات محبوسین خارجی در افغانستان
 • صدور مکتوب های عدم مسوولیت جرمی اتباع افغانستان و یا خارجیان که مدتی در افغانستان سکونت داشته اند
 • رسیدگی به امور حجاج و زایرین در هماهنگی با وزارت حج و اوقاف و نمایندگی های افغانستان در جده و ریاض و سفارت عربستان سعودی در کابل
 • رسیدگی به موضوعات تایید از داشتن و یا نداشتن جایداد اتباع در افغانستان. 
 • تایید از محل سکونت اتباع در افغانستان
 •  تایید از ایام کارکردگی (دوره خدمت) اشخاص در ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان

تماس با معاونیت امور حقوقی ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۰۳۷۶

legal@econsulate.gov.af

بررسی حالت اسناد

بررسی حالت اسناد

بررسی اسناد تائید شده

بررسی اسناد تائید شده

تعین وقت برای خدمات حقوقی

تعین وقت برای خدمات حقوقی