معاونیت امور حقوقی، جنایی و محبوسین

در این معاونیت عمدتاً به مسایل حقوقی، جنایی، محبوسین، ازواج و احوال مدنی، فوتی، لادرکی و مسایل امور  حج وزیارت اماکن مقدسه رسیدگی می¬شود. علی¬الاصول رسیدگی به موارد فوق¬الذکر از وظایف و صلاحیت¬های نهادهای داخلی و مراجع عدلی و قضایی کشور می¬باشد؛ اما زماینکه در موضوعات حقوقی، جنایی و یا محبوسین عنصر خارجی وجود داشته باشد، موضوع از جانب ارگان¬های عدلی و قضایی و امنیتی به وزارت امور خارجه محول و از طریق معاونیت امور حقوقی و جنای ریاست امور قونسلی مورد پیگیری قرار می¬گیرد.

معاونیت امور حقوقی، جنایی و محبوسین

 • پیگیری دعاوی حقوقی و جنایی اتباع افغانستان وطلبات آن ها، ذمت اتباع خارجی و باالفوتو آن در چارچوب قوانین نافذه کشور و موازین حقوق بین المللی عمومی
 • پیگیری دعاوی مراجع رسمی افغانی علیه اشخاص حقیقی و حکمی و مراجع خارجی طبق موازین پذیرفته شده حقوق بین الملل عمومی
 • پیگیری ادعاهای طلاق، فسخ نکاح، نفقه، حضانت اطفال و سایر آثار مرتبه ازدواج و طلاق میان اتباع افغانستان و یا میان تبعه افغان و خارجی در صورت که یکی از طرفین ازدواج به خارج از کشور سکونت داشته باشد
 • پیگیری دوسیه های قتل و جرح، اختلاس، اختطاف، جعل و تذویر و سایر جرایم که توسط اتباع افغانستان در داخل صورت گرفته و به خارج فرار نموده باشند و یا اینکه توسط اتباع در خارج به وقوع پیوسته باشد در چهار چوب قوانین داخلی و معاهدات دو جانبه و موازین حقوق بین الملل
 • پیگیری قضایای استرداد مجرمین و یا محکومین به جبس اتباع افغانستان از کشور میزبان در چارچوب قوانین نافذه و قرار داد های استراداد مجرمین  و انتقال محکومین میان افغانستان و کشور های دیگر
 •  پیگیری دوسیه های محبوسین افغانستان در کشورهای خارج که به دلایل مختلف زندانی شده اند و همچنان تلاش در قسمت رهائی آنها در پرتو قوانین نافذه کشور و کشور های خارجی و همچنان رسیدگی به مشکلات محبوسین خارجی در افغانستان
 • صدور مکتوب های عدم مسوولیت جرمی اتباع افغانستان و یا خارجیان که مدتی در افغانستان سکونت داشته اند
 • رسیدگی به امور حجاج و زایرین در هماهنگی با وزارت حج و اوقاف و نمایندگی های افغانستان در جده و ریاض و سفارت عربستان سعودی در کابل
 • رسیدگی به موضوعات تایید از داشتن و یا نداشتن جایداد اتباع در افغانستان. 
 • تایید از محل سکونت اتباع در افغانستان
 •  تایید از ایام کارکردگی (دوره خدمت) اشخاص در ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان

اسناد مورد نیاز

مراجعین محترم که در یکی از بخش¬های فوق¬الذکر به معاونیت امور حقوقی و جنایی ریاست امور قونسلی مراجعه می نمایند، برای اینکه به مشکلات شان رسیدگی جدی صورت گیرد و از سرگردانی کارمندان و مراجعین دیگر جلوگیری شود، در هریکی از بخش¬ها اسناد و مدارک ذیل را با خود داشته باشند: 

حقوقی

 • کسانیکه جهت مطالبات حقوقی شان مراجعه می¬کنند لازم است مکتوب رسمی از یکی از ارگان های مربوطه (وزارت عدلیه، محاکم، حارنوالی، وزارت امور داخله و یا پارلمان) با خود داشته باشند
 • سندی که ادعای حقوقی مدعی را ثابت بسازد، باید ارائه گردد. مانند اقرار مدعی علیه یا دست خط وی و یا سند بانکی و غیره 
 • مدعی باید آدرس دقیق، تحریر نام به انگلیسی و کاپی پاسپورت یا هرنوع سند اقامت مدعی علیه در خارج را در اختیار قرار دهد
 • در صورت که مدعی شخصیت حقوقی (شرکت / یا موسسه) باشد، برای اثبات ادعایش علیه شرکت خارجی یا شرکت افغانی که در خارج قرار دارد، ضمن ارائه اسناد ثبوت، لازم است قرارداد خط شان را که قبلاً میان طرفین امضا و مکلفیت و تعهدات طرفین در آن مشخص شده است، نیز در اختیار قرار دهند
 • هرگاه در قرارداد شرکت افغانی با شرکت خارجی ذکر گردیده باشد که در صورت بروز اختلاف میان جانبین، محاکم کشور خارجی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند؛ در آن صورت مدعی افغانی موضوع حقوقی خویش را در محاکم کشور متبوع طرف قرارداد خویش دنبال نماید
 • کسانیکه به خاطر جلب و احضار مدعی علیه از خارج، به هر وسیله ای از ارگان های مربوطه عنوانی وزارت امور خارجه مکتوب می¬گیرند، بدانند که موضوع به آدرس نامبرده ابلاغ می¬گردد. اما استرداد مدعی علیه به کمک پولیس کشور خارجی زمانی امکان پذیر است که قرارداد استرداد مجرمین میان افغانستان و کشور محل اقامت مدعی علیه قبلاً به امضا رسیده باشد
 • مدعیان احوال شخصیه اسناد لازم مانند نکاح خط، طلاق خط و سندی که مهریه و یا مکلفیت طرفین را مشخص بسازد، ارائه بدارند. کاپی پاسپورت و آدرس محل زندگی طرف مقابل را در خارج نیز بدسترس قرار دهند

جنایی

 •  برای رسیدگی به مسایل جنایی لازم است ادعای اشخاص از طریق ارگان های عدلی و قضایی و امنیتی به وزارت مور خارجه محول گردد. وزارت امور خارجه به هیچ صورت به ادعای محض متضرر با عریضه وی رسیدگی کرده نمی تواند. لازم است موضوع ابتدا از جانب ارگان های کشفی و عدلی و قضایی بررسی و پس از ثبوت دلایل الزام علیه، مجنی علیه موضوع به وزارت امور خارجه ارجاع می گردد
 • امرگرفتاری و جلب اشخاص تنها از صلاحیت محاکم و لوی څارنوالی است. کسانیکه میخواهند استرداد یک فرد مجرم را از کشور خارجی مطالبه نمایند، حکم لوی څارنوالی و ورقۀ جلب را با دلایل الزام علیه فرد مورد نظر از طریق ارگان مربوطه به وزارت امور خارجه بیاورند
 • استرداد شخص مجرم از کشور خارجی تنها در چهارچوب «قراردادهای استرداد مجرمین» با کشورهای مربوطه امکان پذیر است. در کشورهای که قرارداد استرداد وجود ندارد، مطالبه استرداد مجرم به نتیجه نخواهد رسید
 • کسانیکه یکی از اقارب شان در خارج فوت می¬کند و می¬خواهند جنازه وی را به افغانستان منتقل کنند، با کاپی پاسپورت و یا تذکره متوفی همراه با سندی که قرابت وی را با شخص متوفی ثابت بسازد، مراجعه فرمایند
 • وزارت امور خارجه تخصیص بودجه ای برای انتقال جنازه ها در اختیار ندارد و تنها در قسمت انتقال اجساد سهولت لازم را از طریق نمایندگی های خود در خارج فراهم می کند

محبوسین

 • مراجعین محترم که فردی از اقارب شان در یکی از کشورهای خارجی به هر دلیلی گرفتار و زندانی شده است، هنگام مراجعه مکتوب رسمی از ارگان های عدلی و قضایی با خود داشته باشند
 • همچنان این کتگوری مراجعین هنگام مراجعه، کاپی تذکره فرد زندانی در خارج را همراه با آدرس زندان در اختیار قرار داده و نوعیت جرم وی را با شماره دوسیه / پرونده وی مشخص بسازند
 • کسانیکه میخواهند اقارب محبوس شان از زندان های خارجی به افغانستان منتقل شوند، مطلع باشند که این درخواست شان تنها در چهارچوب «قرارداد های انتقال محکومین به حبس» میان افغانستان و کشور مربوطه امکان پذیر می باشد
 • کسانیکه اقارب شان در یکی از کشورهای خارجی لادرک گردیده است، آخرین آدرس محل زندگی و آخرین شماره تماس و آخرین تاریخ و ساعت تماس را که بعد از آن ارتباط وی با خانواده قطع شده است در اختیار قرار دهند. همچنان کاپی پاسپورت و یا سند دیگری که هویت اش را ثابت سازد

عدم مسوولیت جرمی

 • تایید از عدم مسوولیت جرمی و یا صدور سند (Police Clearance Certificate) از صلاحیت وزارت امور داخله و ریاست جنایی آن وزارت می باشد. متقاضیانی که در کابل اقامت دارند، با مراجعه به وزارت امور داخله مکتوب عدم مسوولیت جرمی خویش را عنوانی وزارت امور خارجه اخذ و غرض ارسال آن به کشورهای خارجی به این وزارت مراجعه نمایند
 • متقاضیانی که در خارج اقامت دارند با مراجعه به نمایندگی¬های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارجه مراجعه و ضمن ارائه درخواست و اعطای نشان انگشت های دهگانه شان، کاپی تذکره خویش را نیز ارائه بدارند. بعداً تقاضای فرد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت داخله منتقل و پس از اخذ اطمینان از عدم مسوولیت جرمی وی، موضوع به نمایندگی افغانستان در کشور محل اقامت متقاضی ارسال می¬گردد
 • متقاضیان خارجی که در افغانستان برای مدتی زندگی نموده اند و نیاز به تایید از عدم مسوولیت جرمی شان دارند، با مراجعه به نمایندگی های افغانستان ضمن ارائه درخواست، کاپی پاسپورت و ویزه اقامت شان را همراه با فاصله تاریخ که در افغانستان زندگی نموده اند، نیز به نمایندگی تحویل دهند

تماس با معاونیت امور حقوقی ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۰۳۷۶

legal@econsulate.gov.af

بررسی حالت اسناد

بررسی حالت اسناد

بررسی اسناد تائید شده

بررسی اسناد تائید شده

تعین وقت برای خدمات حقوقی

تعین وقت برای خدمات حقوقی