خدمات ویزه جمهوری اسلامی افغانستان

طبق قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان، سیزده نوع ویزه توسط نمایندگی های افغانستان مقیم خارج، به گونه زیر قابل اجرا می‎باشد

ویزه سیاسی
ویزه خدمت
ویزه تجارت
ویزه ورودی کار
ویزه سیاحت
ویزه بازدید
ویزه تحصیلی
ویزه حین ورود
ویزه عمله پرواز
ویزه اجازه ورود
ویزه اقامت
ویزه عبوری
ویزه خروجی

تماس با معاونیت ویزه امور قونسلی وزارت امور خارجه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۸

visa@econsulate.gov.af

دریافت فورمه ویزه

درخواست آنلاین (به زودی)

تعین وقت برای اخذ ویزه

بررسی حالت صدور ویزه

برای دریافت قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی‎ اینجا کلیک کنید